Bekkefare Musikkfestival i Re

Sommerparty
Lørdag 27. August

LEDSAGER

Ledsager kommer gratis inn ved fremvisning av ledsagerbevis.


Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer.


Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemning
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser og hjerte-lunge sykdommer og annet.


Du kan lese mer om ledsagerbevis på helsenorge.no