Bekkefare.com

Sommerparty
Lørdag 27. August

HITTEGODS

Dersom du har mista noe på Bekkefare, kan du ta kontakt med arrangør av arrangement.


Hittegods som ikke er avhenta, blir etterhvert levert til det lokale lensmannskontoret.