- Utendørs konsertområde i RE
( NYE TØNSBERG KOMMUNE 2020)

Sommerparty
Lørdag 27. August

LEDSAGER

Ledsager kommer gratis inn ved fremvisning av ledsagerbevis.


Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer.


Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemning
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser og hjerte-lunge sykdommer og annet.


Du kan lese mer om ledsagerbevis på helsenorge.no