Bekkefare.com

Sommerparty
Lørdag 27. August

UTLEIE
Kontakt:
Øyvind Flåteteigen,
tlf 99272808

Grunnpriser:

 • Dagsleie
Mandag - Torsdag, Kr 500,- pr. dag
Fredag - Søndag, Kr 1000,- pr dag

 • Helg leie
Kr 1500,-

Strøm og Wi-Fi er inkludert i leien.


Inkludert i leien:

 • Uteareal med stor scene og tribune
 • Saloon / forsamlingslokale med bar/ scene
 • Cafebord og stoler til ca 75 personer
 • Parkbenker til ca 50 personer
 • Barbygg m/kjøkken
 • Kioskbygg m/kjøkken
 • Grill / bålplass
 • Varmelamper
 • Stereoanlegg (etter avtale)
 • Lerret til prosjektor (etter avtale)
 • P-plasser ca 50 biler
Leieavtale:
Leietaker overlater området, bygninger og utstyr i den stand det var når det ble tatt i bruk av leietakeren. Leietaker skal rydde og vaske etter seg, senest klokken 14:00 dagen etter leieperioden er utløpt. Leietakeren tar med seg søppel og pant. Leietaker skal også rengjøre toaletter etter bruk. Utleier tømmer toalettene.